Tento kurz je určen pro sektretariáty kateder. Jsou v něm stručně a přehledně popsány všechny činnosti, které sekretářky provádí v systému IS/STAG.

Tento kurz seznamuje pracovníky studijních referátů s funkcemi IS/STAG určenýmu pro administraci přijímacího řízení, vlastního studia a absolutoria.

Moodle 2.x pro správce

Kurz představuje novou verzi Moodle pro uživatele v administrativním rolích .

Kurz neobsahuje žádné užitečné informace, slouží jen pro vyzkoušení přihlášení v roli HOST