Profilující předmět pro studijní obor Porodní asistentka.  Je součástí souboru znalostí a dovedností nutných pro výuku studentů v porodní asistenci.