Embryologie patří mezi profilující předměty porodní asistence. Seznamuje  s fertilizací a vývojem budoucího jedince.