Uživatel

6 Globální skupiny

Skupiny uživatelů

Globální skupiny

Skupina uživatelů definovaná v systému, kategorii či kurzu (studijní obor). Použitelné pro zápis do kurzů, zapíše se celá skupina, změny se automaticky promítnou.

Od verze 2.2 lze zapisovat do skupin importem CSV a v Hromadných operacích.

skupina

Skupiny v kurzu

Studijní skupiny, které mohou být oddělené (navzájem se nevidí), či viditelné.

Skupiny mohou mít samostatné učitele či tutory (manažery), kteří hodnotí jejich úlohy. Mohou sloužit také ke stanovení podmínek průchodu - datum a j.

Skupiny mohou být spojeny v seskupení, vše slouží k získání filtrů pro přehledy. (příklady)