Uživatel

4 Profil a Osobní soubory

Profil uživatele

Profil obsahuje informace o uživateli, dělí se na veřejné a neveřejné. Přístup nejdete v Navigaci Můj profil, klepnutím na své jméno a podobně.profil

Svůj profil si aktualizujte vyplněním údajů. Fotku lze nahrát při úpravě profilu nebo s využitím služby Gravatar.

Můžete si spravovat svoje poznámky o kurzech a lektoři i o studentech.

Profil dalších uživatelů získáte klepnutím na ikonu v profilu či jméno.

Osobní soubory

Pro svou potřebu můžete často používané soubory uložit do svého adresáře Osobní soubory.