Uživatel

7 Hromadný import

 Nahrát uživatele pomocí hromadného importu

   Příklad importu uživatelů:

Položka
(nadpis sloupce CSV)

Význam

Hodnota

firstname

Jméno

 

 lastname

Příjmení

 

 username

Uživatelské jméno (login)

Unikátní

 email

Email uživatele

Unikátní

 city

Město

* Lze zadat pro importní balíček

 

 country

Země

* Lze zadat pro importní balíček

CZ

 lang

Jazyk uživatele (upřednostňovaný)

* Lze zadat pro importní balíček

Cs

 timezone

Časová zóna

* Lze zadat pro importní balíček

Může být blokováno!

Doporučeno nepoužívat

 mailformat

Dle volby

* Lze zadat pro importní balíček

0,1

 maildisplay

Dle volby

* Lze zadat pro importní balíček

0,1,2

 maildigest

Dle volby

* Lze zadat pro importní balíček

0,1

 htmleditor

Dle volby

* Lze zadat pro importní balíček

0,1

 ajax

Dle volby

0,1

 autosubscribe

Dle volby

0,1

institution

Instituce

 

 department

Oddělení

 

 idnumber

ID číslo – vazba na externí systém

 

 skype

spojení

 

 msn

spojení

 

 aim

spojení

 

 yahoo

spojení

 

 icq

spojení

 

 phone1

Spojení

* Lze zadat pro importní balíček

 

 phone2

spojení

 

 address

Spojení

* Lze zadat pro importní balíček

 

 url

Spojení

* Lze zadat pro importní balíček

 

 description

Podrobnosti o uživateli

 

 descriptionformat

Formát

0,1,2,3

 password

Heslo

 

 auth

Způsob autentizace

* Lze zadat pro importní balíček

nologin

ldap

manual

pop3

email

 oldusername

Původní uživatelské jméno, použití při změněn jmen

 

 deleted

Zrušit uživatele

1 – zrušit

0 - ponechat

 course1

 course2

 course3

Krátké jméno kurzu, do kterého má být uživatel zapsán

Lze současně zapisovat do více kurzů

Použití Globální skupiny je lepší

role1

rolex

Typ role v kurzu x

(výchozí role Student – není třeba nastavovat)

1 – student

2 – učitel

3 – needitující učitel

group1

Skupina v kurzu

 

enrolperiod1

Délka povoleného přístupu do kurzu ve dnech (lze omezit délku studia)

číslo

cohort1

 

Zapsání do Globální skupiny, která již existuje

Identifikátor Globální skupiny