Další parametry kurzu

1 Kurz

Pokročilé parametry kurzu 

V kurzu lze nastavit další parametry, které rozšiřují funkcionalitu.

Mnohé parametry musí nastavit správce Moodle, aby byly dosažitelné na úrovni kurzu, typicky:

Funkce, možnost Podmínka nastavení

Očekávané výstupy (Kompetence)

použité v hodnocení

Pokročilé funkce

Definice výstupů (Kompetencí) s využitím definovaných škál hodnocení

Sledování plnění kurzu

Pokročilé funkce

Povolení a nastavení v kurzu a v jednotlivých činnostech

Podmíněný přístup

Pokročilé funkce

Povolení a nastavení v kurzu a v jednotlivých činnostech a tématech / sekcích

Studijní skupiny

Povolení a nastavení v kurzu a v jednotlivých činnostech