Výstupy pro lektora

1 Přehled nad průběhem výuky

Přehledy o průběhu výuky

  • Absolvování kurzu - blok, podmínkou jsou podmínky ukončení kurzu
  • Stav absolvování - Přehled sledovaných činností
  • Moje kurzy - seznam termínovaných aktivit - testy, úkolystudent

Z pohledu studenta

  • Seznam účastníků - přístup na profily spolužáků
  • Hodnocení (známky)
  • Individuální sledování  - vlastní profil, známky
  • Skupinové statiky - jen bloky kurzu
  • Přehled činností - Blok - zobrazí se popisy!
  • Fóra - mohu / musím / nemohu přijímat maily z fóra